EFNMS kommittéer

Om EFNMS

EFNMS kommittéer

EFNMS’ Generalförsamling har utsett fem kommittéer som arbetar med följande ämnen:

 • Verksamhetsanalys Denna kommitté har bl.a. tagit fram 29 nyckeltal som man kommit överens om med EFNMS motsvarighet i USA, SMRP. Detta har resulterat i en publikation GMARI – Global Maintenance and Reliability Indicators, som finns att köpa på kansliet. Kommittén arrangerar även Workshops i Benchmarking baserad på GMARI i de medlemsländer som så önskar.

  Svensk representant och ledare för kommittén är Christer Olsson.

 • Certifiering Denna kommitté leder sedan 1991 EFNMS’ certifiering av underhållspersonal i Europa. För närvarande bedrivs certifiering av European Experts in Maintenance Management och European Maintenance Technician Specialists. Under 2015 planeras att utöka detta med certifiering av European Maintenance Supervisors and Engineers. I Sverige har vi nu 244 certifierade i Maintenance Management och 202 som Maintenance Technician Specialists. Certifieringstentamen anordnas två gånger per år i Sverige.

  Svensk representant för kommittén är Torsten Ekström.

 • Utbildning Denna kommitté utformar kunskapskraven inom underhåll för olika nivåer i utbildningsverksamheten i Europa. Kommittén har bl.a. medverkat i ett EU-projekt, EuroMaint – European Maintenance Management – Competencies, education and best practicies in European perspective. Arbetet i kommittén har också resulterat i ett flertal andra EU-projekt.

  För närvarande pågår en kartläggning av de e-learningkurser inom underhåll som finns i Europa.

  Svensk representant är Ingemar Andréason.

 • Underhåll inom Asset Management Denna kommitté har bl.a. medverkat i framtagningen av den kommande Europeiska CEN-standarden om Underhåll inom Asset Management (Maintenance within Asset Management). Kommittén har också genomfört ett första steg i en kartläggning av hur tillämpningen av Asset Management bedrivs i Europa. Resultatet har publicerats i Asset Management Survey Report 2011. Man planerar nu för steg två i denna kartläggning.

  Svensk representant är Bo-Anders Persson.

 • Hälsa, Säkerhet och Miljö Denna kommitté har ett nära samarbete med europeiska arbetsmiljöbyrån, som arbetar för säkrare, hälsosammare och produktivare arbetsplatser i Europa. För något år sedan resulterade detta samarbete i ett speciellt fokus på underhåll, som bl.a. ledde till att den svenska riksorganisationen för underhåll medverkade i arbetsmiljöriksdagen i Stockholm.

  Svensk representant är vakant.

Mer information om dessa kommittéer och dess medlemmar fås genom www.enfms.eu/committees