Vad Valideras?

De kunskaper som valideras är baserade på den kravspecifikation som är fastställd av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

Kravspecifikation

 1. Allmän kompetens och ansvar
  • Arbetsplanering
  • Arbete i team samt kommunikation
  • Informationsteknologi
  • Utbilda och instruera
  • Kvalitetssäkring
  • Miljö
  • Automation
 2. Underhållsrelaterad kompetens
  • Policy och mål för underhåll
  • Underhållskoncept
  • Återställandeteknik
  • Underhållsterminologi
  • Avtal
  • Lagar och bestämmelser
  • Tillståndskontroll
  • Felsökningsteknik
  • Förbättringsteknik
  • Dokumentation
  • Reservdelshantering
  • Materiallära


 3. Mekanik
  • Mekanik
  • Hydraulik
  • Pneumatik
  • Lager
  • Svetsning
  • OFT / NDT
  • Värmebehandling
  • Vibrationsteknik
  • Tribologi
  • Pumpar
 4. Fastighet
  • Energi
  • Ventilation
  • Vatten
  • Avlopp
  • Värme
  • Gas
 5. Elektriskt
  • Elteknik
  • Kraftdistribution
  • Elektronik
  • Programmering