Svenskt Underhålls nyhetsarkiv
Svenskt Underhåll söker en marknadsansvarig!


2018-01-17

Riksorganisationen Svenskt Underhåll har under det senaste året haft en stark tillväxt tack vare tillströmningen av många nya medlemmar. Nu är det dags att ta nästa steg och utveckla verksamheten ytterligare. Vi söker därför en erfaren och driven marknadsansvarig som ska förvalta och utveckla medlemskontakterna inom föreningen samt ansvara för olika marknadsföringsprojekt.

Läs mer här...


Nyhetsbrev December: God Jul och Gott Nytt år!


2017-12-20

I årets sista nyhetsbrev sammanfattar vi året som har gått och presenterar en sammanställning av de nya medlemmar som har tillkommit under 2017. Vidare berättar vi om vårt deltagande på Ytskydd 2018 där vi genomför två exklusiva konferensspår om ytskydd inom processindustrin och energisektorn. Vi påminner om de tävlingar som sker inom området underhåll, driftsäkerhet och Asset Management; Årets examensarbete, Årets underhållsledare och Stora produktivitetspriset. Avslutningsvis presenterar vi våra kommande aktiviteter under 2018.

Du hittar nyhetsbrevet här...


Ny standard: SS-EN 17007


2017-12-20

Standarden SS-EN 17007 - Underhållsprocessen och tillhörande indikatorer är här! Syftet är att kunna öka förståelsen för underhållsprocessen och dess ingående delprocesser samt hur dessa påverkar/interagerar med varandra. Standarden ger således ett bra verktyg för att jämföra sin organisation med det som beskrivs. Först när detta arbete är gjort kan man upptäcka otillräckliga åtgärder, otydliga ansvarsområden och/eller dåligt etablerade länkar mellan olika delprocesser.

Det gäller att identifiera in- och utgångsdata för varje delprocess och därefter definiera de länkar som sammanfogar dem. Först då kan man möjliggöra förverkligandet av den övergripande underhållsprocessen.

Avsikten är att formalisera underhållsprocessen genom en uppdelning i olika delprocesser, vilket ger följande fördelar:

 • Man kan enklare identifiera de åtgärder som bör ske för att kunna uppfylla de mål som har överenskommits.
 • Det skapas en möjlighet att tydligt kunna ange vilka åtgärder som bör genomföras med en relevant detaljnivå.
 • Arbetet med att identifiera indikatorer för mätning av genomförandet samt övervaka dess effektivitet förenklas avsevärt.
 • Övervakning och kvantitativ bedömning av den prestanda som erhållits efter olika vidtagna åtgärder underlättas.

Standarden kan du beställa via info@svuh.se. För fler standarder inom underhåll, följ denna länk…


Ytskydd 2018


2017-12-13

Under konferensen Ytskydd 2018, den 7-8 februari 2018, arrangerar Svenskt Underhåll två konferensspår hur man gör genom ett effektivt ytskydd kan minska slitage respektive korrosion och kemikaliepåverkan. Fokus är främst på processindustrin och energisektorn, men alla som vill lära mer om hur ett effektivt ytskydd kan spara stora belopp är välkomna.

Svensk industri och energisektorn måste se ytskyddande åtgärder som en naturlig del i det förebyggande underhållet. Genom att renovera med hjälp av olika ytbeläggningar kan avhjälpande underhåll dessutom ske på plats. Ett ytskyddande underhåll sparar både tid och pengar och ger dessutom en ökad livslängd.

Konferensen Ytskydd är Nordens största konferens om renovering och skydd av metall-, betong- och trä. Här samlas branschföreträdarna och spetskompetensen inom en rad olika områden på plats. Den arrangeras av Ytskyddsgruppen, U&D samt olika partners. Mer om konferensen hittar du här...


Nyhetsbrev November: Underhållsdagarna 2017


2017-12-13

I nyhetsbrev för november rapporterar vi från årets viktigaste underhållsevent, Underhållsdagarna 2017, som vi i år genomförde tillsammans med branschtidningen U&D. Från enkätsvaren kunde vi konstatera att det ett mycket uppskattat event. Vidare hälsar vi våra nya medlemmar välkomna. Avslutningsvis puffar vi för de tävlingar som sker inom området underhåll, driftsäkerhet och Asset Management; Årets examensarbete, Årets underhållsledare och Stora produktivitetspriset.

Du hittar nyhetsbrevet här...


Underhållsdagarna 2017


2017-11-14

Den 22-23 november är det återigen dags för årets underhållsevent, konferensen Underhållsdagarna. I år genomför vi detta uppskattade arrangemang i samarbete med branschtidningen U&D.

Underhållsdagarna tar som alltid ett helhetsgrepp om underhåll, driftsäkerhet och Asset Management; allt från teori till praktik och från operativa till strategiska frågor. Här kan du inhämta ny kunskap samt möta kollegor inom branschen för att utbyta erfarenheter och diskutera underhållsfrågor.

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare och påverkar svensk industri i större utsträckning. Nya teknologier förändrar hur företagen bedriver sin verksamhet och därigenom påverkas både produktionen och underhållet

Underhållsdagarna 2017 kommer därför till stor del handla om hur den nya tekniken kan användas i praktiken.

Onsdag den 22 november:

 • Peter Gewert från Mälarenergi berättar om hur drönare kan användas för att genomföra inspektion i farliga miljöer, t.ex. inspektion i pannor.
 • Christer Bäck från Nordic Machinery presenterar hur AR (Augemeted Reality) effektivt kan användas för att hjälpa sina kunder på distans.
 • Daniel Ljungstig från SVEAT berättar om hur additiv tillverkning kan användas inom underhållet, t.ex. för reservdelstillverkning.
 • Ulf Stern från Ides och Hans Hellström från Sigma presenterar hur olika typer av systemlösningar kan effektivisera underhållsstyrningen över hela livscykeln.
 • Johan Lundell från Nodd presenterar hur säkerheten för underhållspersonalen kan öka genom att visualisera instruktioner och tydliggöra potentiella risker.

Torsdag den 23 november:

 • Anna Jarnö från Svenska Mässan berättar om Nordens största mässa inom branschen, Underhållsmässan 2018, den 13-16 mars 2018.
 • Tommy Thörn från Ytskyddsgruppen förklarar hur ett ytskyddande underhåll årligen kan spara mycket stora belopp inom svensk industri.
 • Patrik Malmsten från AstraZeneca förklarar hur underhållet kan bli effektivare och kvalitetssäkras genom att tillämpa olika standarder.
 • Ingemar Andreason från Svenskt Underhåll presenterar valideringsprojektet Underhåll BAS som ingår inom ramen för Svensk Industrivalidering.
 • Lars Djuvfeldt från Intertchna talar om hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan använda ny teknologi för tillståndsövervakning av pumpar och motorer.

Vi håller till på konferensanläggningen Skogshem & Wijk som ligger vackert beläget på Lidingö i Stockholm.

Läs mer om Underhållsdagarna 2017.


Nyhetsbrev Oktober: Europeiskt samarbete


2017-11-14

I nyhetsbrev för oktober rapporterar vi från det senaste mötet inom den europeiska federationen för underhållsfrågor, European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS. Vidare berättar vi om den senaste workshopen Riskbedömning av underhållsaktiviteter samt vårt deltagande i SIS standardiseringskommitté. Avslutningsvis puffar vi för de tävlingar som sker inom området underhåll, driftsäkerhet och Asset Management; Årets examensarbete och Årets underhållsledare och Stora produktivitetspriset.

Du hittar nyhetsbrevet här .


Nyhetsbrev September: Riskbedömning av underhållsaktiviteter


2017-10-12

I nyhetsbrev för september puffar vi för vår kommande EFNMS workshop om Riskbedömning av underhållsaktiviteter som vi genomför i samarbete med AstraZeneca. Vidare berättar om våra genomförda event, konferensen Tillståndsbaserat Underhåll – nu och i framtiden samt den workshopen Nyckeltal för underhållsprocesser. Slutligen ger vi en uppdatering om vad som händer i kommittén Standarder inom underhåll.

Du hittar nyhetsbrevet här...


Nyhetsbrev Augusti: Höstens aktiviteter


2017-09-01

I nyhetsbrev för augusti berättar vi om vad som händer inom Svenskt Underhåll under hösten. Vi ger en uppdatering av status i projektet Svensk Industrivalidering och erbjuder möjlighet att vara med i en pilotvalidering. Vidare upplyser vi om en ny viktig arbetsföreskrift som berör alla som har trycksatta anordningar i sin verksamhet. Slutligen hälsar vi våra nya medlemmar välkomna och tipsar vi om våra kommande aktiviteter.

Du hittar nyhetsbrevet här...


Svensk Industrivalidering


2017-09-01
Parter från industrin och olika branschorganisationer, däribland Svenskt Underhåll, samarbetar för att utveckla ett kvalitetssäkrat system för validering. Det är uppbyggt kring ett standardiserat och systematiskt sätt att kunna identifiera och beskriva viktiga kompetensområden för olika arbetsuppgifter och yrkesroller. Det innefattar även hur man testar kompetens mot dessa kompetenskrav. Svensk Industrivalidering omfattar ett BAS-koncept med validering av kompetens som är generell och gemensam oavsett inom vilken del av industrin man arbetar. Baskonceptet omfattar idag Industriteknik BAS samt Automation BAS och ska kompletteras under 2017 med Underhåll BAS.

De kompetensbeskrivningar som utgör grunden för valideringen är framtagna och nu pågår utveckling och sammanställning av valideringsfrågor som matchar innehållet i kompetenskraven. Nästa steg i utvecklingsarbetet är att testa frågorna som ingår i valideringen. Under november månad sker en pilotvalidering av underhållspersonal inom de branscher som är med i projektet. Därefter sker en utvärdering och vid behov även justering av frågorna.

Projektgruppen söker nu efter underhållspersonal på alla nivåer som vill genomföra pilotvalideringen för att få en bredd och djup i underlaget för analysen. Det handlar om mekaniker, elektriker och automationselektriker, men även tekniker och chefer inom underhåll som är kravställare på innehållet i Underhåll BAS får delta.

Som referensföretag erbjuds man att fritt validera upp till tio anställda i de piloter som kommer att genomföras.

För mer information om Underhåll BAS och/eller pilotvalideringen kontakta:

Industrivalidering


Nyhetsbrev Juni: Glad sommar!


2017-07-08

I nyhetsbrev för juni berättar vi om den nya multimediabroschyren för Riksorganisationen Svenskt Underhåll och den uppdaterade foldern om begrepp inom underhåll och driftsäkerhet. Vi ger även en aptitretare i form av den kommande uppdaterade standarden om nyckeltal EN 15341:2017. Slutligen tipsar vi om höstens kommande aktiviteter.

Du hittar nyhetsbrevet här...


Ny broschyr


2017-06-30

Det händer mycket spännande inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Det har strömmat till många nya medlemmar, kommittéerna jobbar på och höstens program är fullspäckat med spännande konferenser och workshops. För att ytterligare öka kännedomen om föreningen har vi i samarbete med JS Sverige tagit fram en ny broschyr. Den sammanfattar föreningens verksamhet, vad vi vill uppnå och beskriver tydligt medlemsnyttan, både på kort och lång sikt.

Du hittar den nya broschyren under "Om Svenskt Underhåll" i menyn samt via denna länk.


Nyhetsbrev Maj: Underhåll för Industri 4.0


2017-06-02

I nyhetsbrev för maj berättar vi om konferensen Underhåll för Industri 4.0 där vi bland annat fick höra om för- och nackdelar med digitalisering samt praktiska tillämpningar av den nya tekniken. Vidare presenteras den nya styrelsen för Riksorganisationen Svenskt Underhåll samt de nya certifierade underhållsledarna och underhållsteknikerna. Vi ger även en kort redogörelse för besöket på EFNMS General Assembly i Kroatien och avslutar nyhetsbrevet att välkomna våra nya medlemmar till föreningen.

Du hittar nyhetsbrevet här...


Nyhetsbrev April:
En profil har gått ur världen!


2017-05-04

I nyhetsbrev för april berättar vi bland annat om den sorgliga nyheten att vår hedersordförande i Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Jan Frånlund, har gått bort efter en kort tids sjukdom. Vidare ger vi en kort sammanfattning av den uppskattade workshopen Nyckeltal kopplade till underhållsprocesser den 6 april. Slutligen puffar vi för det mycket viktiga kommittéarbetet inom SHM, Säkerhet, Hälsa och Miljö, där det finns mycket att göra för att se till att underhållsarbetet genomförs på ett säkert sätt.

Du hittar nyhetsbrevet här...


Jan Frånlund har gått bort


2017-04-28

Hedersordförande för Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Jan Frånlund, har somnat in efter en tids sjukdom. Det var svårt att ta emot beskedet om Jans bortgång. Jan har under mycket lång tid varit en stark profil inom underhållsområdet, både nationellt och internationellt. Vi som hade förmånen att umgås med Jan fick ta del av hans långa erfarenhet av frågor inom underhåll och driftsäkerhet. Våra tankar går till Jans nära anhöriga.

Jans begravning sker den 17 maj i Skogslyckans kyrka i Växjö kl 14.30. Om man vill skicka en hälsning/blommor gör man det till E. Nilssons Begravningsbyrå senast den 11/5 på telefon 0470-122 27 eller via interflora.


Vi har flyttat till nya lokaler


2017-04-20

Den 8 april flyttade vi in i Regus Kontorshotell på Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna. Det är främst läget, servicen och arbetsmiljön som har varit de viktigaste argumenten för flytten till Solna Strand. Med tio minuter från Centralen, ett professionellt mottagande och mer ändamålsenliga lokaler kommer våra besökare känna sig mer välkomna till nya kansliet. Här finns gott om olika mötes- och konferenslokaler som kan nyttjas för möten, seminarier, temadagar, workshops och konferenser. I närheten finns dessutom flera restauranger och hotell att välja mellan.


Nyhetsbrev Mars


2017-04-07

I mars nyhetsbrev berättar vi om den kommande konferensen Underhåll för Industri 4.0 den 4 maj och konferensen Underhållstekniskt Forum 2017 som vi genomförde tillsammans med Svenska Mässan i Göteborg den 7-8 mars. Vi puffar även för den viktiga YH-utbildningen för Underhållstekniker som fyra av våra medlemmar har på programmet. Dessutom berättar vi att det har tillkommit fyra nya medlemmar; Veolia, Alufluor, Högskolecentrum Arboga och Campus Nyköping.

Du hittar nyhetsbrevet här...


Dags att anmäla sig till vår Workshop


2017-03-15

När du vill följa upp underhållet och tillgängligheten, både internt och externt, behöver du en gemensam plattform i form av fördefinierade nyckeltal, KPI (Key Performance Indicators) som ger relevant data och statistik. Först då kan du jämföra äpplen med äpplen. Den här workshopen innehåller utbildning om och beräkningar av nyckeltal kopplade till underhållsprocesser. Du får möjlighet att delta i en benchmarking som baseras på standarderna SS-EN 15341- Nyckeltal för underhåll och SS-EN 13306-Terminologi.

För mer information och program:klicka här.


Nyhetsbrev Januari


2017-02-01

I vårt första nyhetsbrev för året berättar vi om den förändring som skett inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll, ett stort steg som vi tagit för att förtydliga kopplingen mellan föreningen och dess servicebolag. Vidare påminner vi om certifiering av underhållspersonal samt våra två nästkommande arrangemang, en seminariedag exklusivt för certifierade underhållsledare och Underhållstekniskt Forum 2017, ett samarbete med Svenska Mässan i Göteborg. Vi hälsar även våra nya medlemmar välkomna.

Du hittar nyhetsbrevet här...


Samarbete mellan SvUH och U&D


2017-01-16

Nu är avtalet klart mellan Svenskt Underhåll och tidningen Underhåll & Driftsäkerhet, U&D, inom Mentor Communication AB. Det medför bland annat att tidningen U&D återigen blir en medlemstidning och Svenskt Underhåll får ytterligare en kanal för informationsspridning. ”Vi är mycket glada över detta återupptagna samarbete med Svenskt Underhåll” säger Christel Frost, Affärsområdeschef Industri inom Mentor Communication. ”Det känns naturligt att återigen få samarbeta med den svenska branschorganisationen inom underhåll och driftsäkerhet” fortsätter Christel. ”Detta blir starten på ett samarbete som på sikt kan omfatta betydligt mer än en kanal för informationsspridning och ytterligare en medlemsförmån. Vi kommer säkert kunna samarbeta kring seminarier, konferenser och andra event.”

Torsten Ekström på Svenskt Underhåll håller med Christel och menar att ”detta är en strategisk fråga för Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Ska vi kunna agera som en branschorganisation så ska vi även finnas med i de forum där opinionsbildning kan ske, både medialt och via olika typer av event. Vår främsta uppgift är att främja svenskt näringsliv att uppnå hög driftsäkerhet och uppmuntra samverkan mellan medlemmarna så att de utvecklas inom underhåll. Detta budskap kan vi nu föra ut till fler mottagare”.

Mentor Communications är ett mediehus som genom ett trettiotal ledande varumärken sprider initierad branschinformation till över en halv miljon beslutsfattare varje månad. Informationen sprids genom såväl digitala som tryckta kanaler. Mentor bevakar de flesta stora branscher inom tillverkande industri-, handels- och servicesektorn samtidigt som de erbjuder en mångfald av mötesplatser som ger deltagaren fördjupad kunskap, inspiration och kontakter inom dennes specifika intresseområden.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll är en ideell förening med en lång historia, föreningen bildades redan år 1969 under namnet Underhållstekniska föreningen, UTEK. År 2012 slogs UTEK samman med Underhållsföretagen, UHFG, och Riksorganisationen Svenskt Underhåll bildades. Föreningen har som syfte att verka för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och utveckling inom driftsäkerhet, underhåll och kapitalvård. Detta sker på regional, nationell och internationell nivå genom samverkan mellan medlemmarna inom underhållsutveckling, standardisering, kompetensutveckling, validering, certifiering samt via konferenser, seminarier och andra event.


Nyhetsbrev Februari


2017-01-13

I februaris nyhetsbrev rapporterar vi från seminariedagen för certifierade underhållsledare som genomfördes på BillerudKorsnäs i Gävle den 16 februari. Vidare berättar vi om två kommande arrangemang; en workshop om Nyckeltal kopplade till underhållsprocesser den 6 april och konferensen Underhåll för Industri 4.0 den 4 maj.

Du hittar nyhetsbrevet här...


Underhållstekniskt Forum 2017


2017-01-11

I samarbete med Svenska Mässan arrangerar Svenskt Underhåll den 7-8 mars konferensen Underhållstekniskt Forum 2017. Här tas viktiga ämnen upp inom underhållsteknik och nya möjligheter att styra och mäta underhållsverksamheten presenteras.

Fokus ligger på de praktiska tillämpningarna av nya underhållsmetoder för att öka effektiviteten inom underhåll. Vi kommer att få ta del av det senaste som händer inom driftsäkerhetsområdet och försöker skapa en bild av hur framtidens underhåll kan se ut.

Vi har samlat ett antal duktiga föreläsare från olika branscher som kommer att ge dig ett mycket intressant forum. Här kan du få nya idéer inom underhållsteknik och träffa andra som arbetar med underhåll för att diskutera viktiga frågor.

På kvällen den 7 mars bjuder vi på middag för att ytterligare erbjuda möjligheten att prata underhåll med dina kollegor inom branschen.

Syftet med konferensen är både att öka kunskapen inom underhållsteknik och att ta del av de nya metoder och verktyg som kommer i framtiden. Dessutom får du praktiska tips, idéer och lösningar för att kunna effektivisera underhållsarbetet ytterligare.

Läs mer om detta evenemang här och anmäl dig via denna länk.


Nyhetsbrev December


2016-12-22

I vårt sista nyhetsbrev för året får du en julhälsning från vår ordförande. Vi berättar mer om våra två nästkommande arrangemang, en seminariedag exklusivt för certifierade underhållsledare med studiebesök på BillerudKorsnäs i Gävle samt Underhållstekniskt Forum 2017, ett samarbete med Svenska Mässan i Göteborg. Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna och berättar om Skolverkets nationella programråd där vi är representerade i det industritekniska programmet.

Du hittar nyhetsbrevet här…


Kommittén som ger mest utbyte


2016-12-14

Occupational Safety and Health Administration, OSHA, betraktar EFNMS som en av de partners som ger mest utbyte. Detta meddelades av OSHA Director Mrs. Sedlatschek till EFNMS ordförande Cosmas Vamvalis vid ett möte i Europaparlamentet den 9 december.

En av de mest aktiva kommittéerna inom EFNMS är European Health, Safety and Environment Committee – EHSEC. Svenskt Underhåll har länge varit aktiv i denna kommitté genom Olof Hellberg, som även varit ledare för Svenskt Underhålls kommitté för Säkerhet, Hälsa och Miljö (SHM).

Syftet med kommittén Säkerhet, Hälsa och Miljö (SHM)är att samla representanter som är verksamma inom området för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. I detta arbetet ingår att samla aktuell internationell och nationell information samt att bevaka de lagar och bestämmelser som påverkar underhållsrelaterad säkerhet, hälsa och miljö.

Olof har gått i pension och vi behöver därför nya krafter till denna kommitté. Vill du vara med i detta viktiga arbete så tveka inte på att höra av dig till kansliet; tel.: 08-664 09 25, e-post: kansli@svuh.se, eller Torsten Ekström; tel. 070-958 65 60, e-post:torsten.ekstrom@svuh.se.


Planerade aktiviteter under hösten 2017


2016-12-07

Under den kommande hösten händer det mycket spännande inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vi utökar antalet planerade aktiviteter på nationella nivå och inleder samtidigt samarbeten med ett antal regionala aktörer så att våra medlemmar effektivare ska kunna erhålla och utbyta erfarenheter och kunskaper.

Här är en sammanställning av de aktiviteter som är planerade för hösten 2017:

 • 14 september, Konferensen Tillståndsbaserat underhåll - nu och i framtiden, Solna.
 • 28 september, Workshop om Nyckeltal för underhållsprocesser , Solna
 • 5 oktober, Kompetenssäkring i underhållet, Solna.
 • 25 oktober, EFNMS Workshop - Säkerhet, hälsa och miljö, Södertälje.
 • 22-23 november, Konferensen Underhållsdagarna 2017, Lidingö.

Läs mer om de planerade aktiviteterna här. Mer information om och anmälan till dessa kommer att finnas under kommande aktiviteter.

Vi kommer dessutom löpande genomföra olika seminarier, temadagar, informationsträffar m.m., både på nationell och regional nivå. Naturligtvis kommer vi även fortsätta vårt internationella arbete inom EFNMS.

Se fram emot en intressant och matnyttig höst tillsammans med Svenskt Underhåll!


Standarder inom underhåll


2016-12-07

Inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll finns kommittén ”Standarder inom underhåll” och under många år har denna kommitté haft ett tätt samarbete med SIS – Swedish Standards Institute. Vi hjälper kontinuerligt till i arbetet med att ta fram nya standarder och ger konstruktiv återkoppling på de underlag som ligger till grund för dessa.

De aktuella standarderna inom underhåll är:

 • SS-EN 13269:2016: Underhåll - Riktlinjer för framtagande av underhållsavtal
 • SS-EN 13306:2010: Underhåll – Terminologi
 • SS-EN 15341:2007: Underhållsteknik – Nyckelprestationsindikatorer (KPI)
 • SS-EN 15628:2014: Underhållsteknik - Kvalificering av underhållspersonal
 • SS-EN 16646:2014: Underhållsteknik - Underhåll inom förvaltning av fysiska tillgångar

Andra standarder som är under utveckling av CEN, European Committe for Standardization:

 • Maintenance Management
 • Condition Assessment
 • Risk Based Inspection
 • Maintenance Processes

Standardisering är en process bestående av ständig förbättring och utveckling. I framtiden kommer standardisering påverkas av koncept som digitalisering av industrin i form av Industri 4.0 samt regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Inom underhåll kan detta medföra ökade gränsytor och större behov av internationella standarder.

För att följa med i utvecklingen och fortsatt kunna påverka kommande internationella standarder inom underhåll avser SIS att under 2017 skapa en formell kommitté som kan bedriva standardisering helt i linje med SIS, CEN och ISO ramverk för internationell standardisering. Denna kommitté ska bestå av en projektledare från SIS internt, en kommittéordförande från Riksorganisationen Svenskt Underhåll samt ett antal externa intressenter.

Vill du vara med och hjälpa till i detta arbete så kontakta kansliet på tel. 08-664 09 25 eller via e-post kansli@svuh.se.


Nyhetsbrev November


2016-12-06

I novembers nyhetsbrev kan du ta del av vad som hände på Underhållsdagarna 2016, en mycket uppskattad konferens. I samband med denna delades certifikat ut till underhållstekniker och underhållsledare. Andra nyheter är att vår hedersordförande Jan Frånlund tilldelades ett pris och att vi varit ute på olika event tillsammans med Underhållscentrum respektive Ytskyddsgruppen.

Du hittar nyhetsbrevet här…


SIS Standardiseringskommitté


2016-11-09

Inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll finns kommittén ”Standarder inom underhåll” och under många år har denna kommitté haft ett tätt samarbete med SIS – Swedish Standards Institute. Detta samarbete fördjupas nu ytterligare genom att SIS skapar en formell standardiseringskommitté inom området underhåll.

För att följa med i utvecklingen och fortsatt kunna påverka kommande internationella standarder inom underhåll avser SIS att skapa en formell kommitté som kan bedriva standardisering helt i linje med SIS, CEN och ISO ramverk för internationell standardisering. Denna kommitté ska bestå av en projektledare från SIS internt, en kommittéordförande från Riksorganisationen Svenskt Underhåll samt ett antal externa intressenter.

Med anledning av detta genomförs ett intressentmöte torsdagen den 24 november kl. 10 på Scandic Hotel Foresta på Lidingö, Stockholm. Vid detta intressentmöte förklarar representanter från SIS hur standardiseringsprocessen går till och förutsättningarna för att delta i den framtida standardiseringskommittén.

Du anmäler dig enklast till intressentmötet genom att använda den här länken Anmälan. Alternativt kontaktar du Svenskt Underhålls kansli via telefon: 08-664 09 25 eller e-post: kansli@svuh.se.


Nyhetsbrev Oktober


2016-10-27

I oktobers nyhetsbrev kan du läsa att standarden SS-EN 13306 – Terminologi nu är översatt till svenska. De underhållsledare och underhållstekniker som klarade tentamen under hösten blir uppmärksammade och vi hälsar våra nya medlemmar välkomna. Vidare berättar vi om vårt engagemang på sociala medier och vårt populära event Underhållsdagarna 2016.

Du hittar oktobers nyhetsbrev här…

Scandic Hotell Foresta, Lidingö

Underhållsdagarna 2016


2016-09-30

Så var det dags igen för årets underhållshändelse – Underhållsdagarna 2016. Här presenteras de senaste rönen inom underhållsutveckling, nya och pågående kompetensutvecklingsprojekt, både inom gymnasie- och yrkeshögskolor samt det praktiska arbetet i industrin med att höja kompetensen hos underhållspersonalen.

Vi kommer även få en inblick i vad några av våra kommittéer arbetar med samt hur företag framgångsrikt arbetar med risker, både utifrån säkerhetsaspekten och på anläggningsnivå för att minska konsekvenserna av potentiella funktionsfel.

Underhållsdagarna 2016 kommer ske på Hotell Scandic Foresta‎ den 24-25 november. På kvällen den 24 november bjuds det på middag och då har du goda möjligheter att nätverka med kollegor som arbetar med underhåll. De underhållstekniker och underhållsledare som klarat tentamen kommer här bli uppmärksammade och få sina certifikat.

Här finner du programmet för Underhållsdagarna 2016. Du anmäler dig enklast genom att använda den här länken Anmälan. Alternativt kontaktar du Svenskt Underhålls kansli via telefon: 08-664 09 25 eller e-post: kansli@svuh.se.


Nyhetsbrev September


2016-09-15

I septembers nyhetsbrev presenteras den nya styrelsen och nye styrelseordförande framför sin syn på den framtida verksamheten inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Här presenteras även vår nya förstärkning till kansliet, marknadschefen Torsten Ekström. Vi berättar om den nya kommittén Underhåll för Industri 4.0 och du kan även läsa om höstens planerade konferenser.

Du hittar septembers nyhetsbrevet här…

Lars-Erik Djupenström

Några ord från vår nye styrelseordförande


2016-09-15

Lars-Erik Djupenström från Fortum Värme Samägt med Stockholm Stad är ny styrelseordförande för Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Han har lång erfarenhet av underhåll och driftsäkerhet med en bakgrund från bl.a. Stora Enso.

”Jag ser en styrka i att vi kan organisera oss över branschgränserna för att tillsammans diskutera våra gemensamma utmaningar och framförallt agera på de möjligheter vi har inom underhållet”, säger Lars-Erik. ”En av utmaningarna är kompetensförsörjning och en stor möjlighet är ny teknik med billiga givare och kraftfulla IoT-plattformar som kan hjälpa oss att förutsäga underhållsbehov och därmed undvika haverier”, fortsätter Lars-Erik.

Det känns kul att få hålla i ordförandeklubban i en sådan organisation och leda en engagerad styrelse”, sammanfattar Lars-Erik sin nya roll som styrelseordförande i Riksorganisationen för Svenskt Underhåll.

År 2004 blev Lars-Erik certifierad ”European Expert in Maintenance Management” av EFNMS. I samband med Underhållsmässan 2012 fick Lars-Erik priset som Årets Underhållsledare för arbetet med att implementera TPM (Total Productive Maintenance) i verksamheten, hos Fortum Värme kallat MainX (Maintenance Excellence).

Torsten Ekström

Förstärkning till kansliet


2016-09-15

För att öka kännedomen om Riksorganisationen Svenskt Underhåll ytterligare, sprida dess syfte, vision och mål samt öka medlemsnyttan ännu mer förstärker vi kansliet med Torsten Ekström. Torsten kommer i första hand att arbeta med utveckling av verksamheten med fokus på marknadsföring och medlemsnytta.

Som nyutexaminerad civilingenjör i materialteknik startade Torsten sin yrkeskarriär på ABB och arbetade under drygt 15 år i olika befattningar inom koncerner som SKF och Volvo. Där hade Torsten olika ledar- och specialistuppdrag inom både produktion, underhåll och kvalitet. Därefter arbetade Torsten tio år som egen företagare, lärare och sedermera som affärsområdeschef på Teknikutbildarna.

”Det är ett spännande uppdrag att vara med och utveckla Riksorganisationen Svenskt Underhåll till en naturlig plattform för medlemmarna inom industri, myndigheter, leverantörer och akademier som alla strävar mot en hållbar och driftsäker framtid”, säger Torsten om den nya rollen. ”Vi påverkas alla av globaliseringen, miljön och säkerheten blir allt viktigare faktorer att ta hänsyn till och om vi ska kunna lita på den nya tekniken måste det finnas ett ”rätt” underhåll som gör att vi kan undvika allvarliga störningar i bl.a. infrastrukturen”, fortsätter Torsten.

Det blir allt vanligare att vi hör om underhållsrelaterade stopp som kan ge mycket stora konsekvenser på miljö, människa och egendom. Beslutsfattare måste inse vikten av underhåll och driftsäkerhet innan fel uppstår”, avslutar Torsten.

År 2002 blev Torsten certifierad ”European Expert in Maintenance Management” av EFNMS.


Ny kommitté - Underhåll för Industri 4.0


2016-09-06

Vi blir allt mer beroende av den digitaliserade världen och är i upptakten till den fjärde industriella revolutionen. Samhället och industrin vill utnyttja alla de fantastiska digitala lösningar som ständigt tas fram.

Denna utveckling gör att vi blir allt mer beroende av att den digitala tekniken fungerar i alla lägen och blir mer sårbara om något går fel. Dessa fel kan leda till oanade konsekvenser, något som förmodligen inte alltid beaktas i den allmänna digitaliseringsyran.

Det är således av stor betydelse att driftsäkerheten, d.v.s. sannolikheten att den digitala tekniken fungerar, vidmakthålls och att riskanalyser kontinuerligt genomförs som visar på vad som är rätt underhåll, både förebyggande och avhjälpande.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll ligger i framkant inom området underhåll och driftsäkerhet av tekniska system. Därför bör alla intressenter delta i den nybildade kommittén Underhåll för Industri 4.0, som leds av professor Basim Al-Najjar från Linnéuniversitetet i Växjö.

Syftet med kommittén är att samla representanter som är verksamma inom underhåll för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utveckling av begreppet. Dessutom ska man medverka i EFNMS kommittéer för att samla internationella kunskaper och erfarenheter inom området.

Målet är att hjälpa medlemmarna inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll att hitta ett tillförlitligt och passande Underhåll för Industri 4.0. Kommittén ska därför fokusera på olika underhållsaktiviteter som är tillämpliga och kostnadseffektiva för att kunna vidmakthålla en hög driftsäkerhet på utrustningar där konceptet Industri 4.0 appliceras.

Vill du delta i kommittéarbetet så kontaktar du Basim via mail;basim.al-najjar@lnu.se, eller kansliet; kansli@svuh.se.

Jan Frånlund, Hedersordförande i Riksorganisationen Svenskt Underhåll.


Välkommen tillbaka efter semestern!


2016-08-25

I våras flyttade vi kansliet från centrala Stockholm till Spånga Center och nu inser vi fördelarna. För det första så är det betydligt lättare att komma till kansliet både kommunalt och per bil, det finns gott om parkeringsplatser. I Spånga Center finns dessutom en restaurang samt mötes- och konferenslokaler som kan nyttjas för möten, seminarier och konferenser.

Vi inleder hösten med en konferens om Risker kopplade till de fysiska tillgångarna, den 7 september. Denna konferens behandlar de högaktuella frågorna kring hur man identifierar och undviker olika risker som kan uppstå i verksamheten. Vi kommer behandla både personsäkerheten och underhållets roll för att minska dessa risker.Mer information och anmälan hittar du här...

Under oktober kommer vi att ge en konferens om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för att få Rätt kompetens inom underhåll. På programmet kommer det att finnas punkter om Hur industrin kan säkerställa kvalifikationerna i framtida arbetskraft, framtida kompetenskrav i vidareutveckling och rekrytering samt hur vi tillsammans kan utveckla rekrytering och kompetens.

Underhållsdagarna sker som vanligt i november, närmare bestämt den 24-25 november. I vanlig ordning tar vi ett helhetsgrepp om underhållsfrågor, från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå inom verksamheten. De underhållstekniker och underhållsledare som klarat tentamen kommer även bli uppmärksammade vid detta tillfälle och få sina certifikat. På kvällen den 24 bjuds det på middag och då har du goda möjligheter att nätverka med kollegor inom underhåll.


Inbjudan till konferens och årsmöte


2016-05-31

Vi bjuder in till konferens med efterföljande årsmöte för våra medlemmar i Svenskt Underhåll. Konferensen/årsmötet genomförs den 13 juni i Spånga Center, Stormbyvägen 2, SPÅNGA. Vi passar även på att dela ut certifikat till de ledare och tekniker som klarade tentamen här i april. Samtidigt kan ni passa på att se våra nya lokaler som vi flyttade in i under april.För mer information klicka här...Svenskt Underhåll blev positivt uppmärksammat på Underhållsmässan!


2016-04-09

Vi fick mängder med intresserade besökare i vår monter, säger Christer Olsson, som medverkade i montern. Många igenkännande kontakter men större delen var nya intressenter som tog del av vår information om vad som händer inom underhåll i Sverige och internationellt.


Intressanta konferenser på Underhållsmässan


2016-01-25

Ni missar väl inte att anmäla er till våra intressanta konferenser som genomförs på Underhållsmässan i Göteborg.Tävlingar i anslutning till Underhållsmässan


2016-01-24

Ni ser väl till att anmäla er till våra tävlingar som genomförs i anslutning till Underhållsmässan? Titta in på vår tävlingssida för mer information och anmälningsblanketter.Inbjudan till deltagande i tävlingen Årets Underhållsledare 2016


2016-01-18

Riksorganisationen Svenskt Underhåll vill att underhållsyrket uppmärksammas och ges rätt uppskattning av en bredare publik.
Vi uppmanar därför yrkesverksamma underhållsledare att delta i tävlingen för år 2016.
Intresserade är välkomna att skriva en rapport om deras underhålls- / serviceverksamhet:

 • hur underhållet är organiserat,
 • vilken typ av teknik och metoder som används,
 • vad som uppnåtts under de senaste åren
 • vad målen är för de kommande åren.

Vi ber intresserade personer som arbetar som ledare för underhåll och är intresserade av tävlingen 2016 att överlämna sin rapport till Svenskt Underhåll, Box 10231, 100 55 Stockholm senast den 28 januari 2016. Reglerna och omfattning beskrivs i dokumentet som ni hittar här... Givetvis går det också bra att till oss rekommendera en kollega.

God Jul

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Svenskt Underhåll


2015-12-18
Nu när vi närmar oss jul så kommer här lite nyheter och en summering av året som gått.
New deadline!


2015-10-04

Dear Friends & Colleagues, It is our great pleasure to announce that the deadline for submission of abstracts to the EuroMaintenance 2016 has been extended to Friday, October 30th 2015.

To submit your abstract follow this LINK or visit our website www.euromaintenance2016.org

EuroMaintenance 2016 will cover 8 challenging topics to enable keeping the attendees informed on the way tradition transforms to innovation and excellence.

The Congress will bring together people from different countries, sectors, industries, business environments, cultures.

We are waiting for you in Athens to share and improve knowledge, people skills, products and practices, because sustainable continuous improvement is what we all need for ourselves, our business environment and our planet.

Should you need any help or advice you may address to the Professional Conference Organiser for Euromaintenance 2016: contact@euromaintenance2016.org

Looking forward to seeing you in Athens!

George Effraimidis
Chairman of Hellenic Maintenance Society


Första medlemsstudiebesök i Mälardalen, 28 augusti 2015


2015-09-15

Hans Nilsson, ansvarig för utvecklingen i underhåll och service Avure Technologies AB med det ägda varumärket QUINTUS®, välkomnade oss till deras huvudkontor i Västerås.

Avures historia startade på 1950-talet hos ASEA då världens första konstgjorda diamanter skapades (mer information kring detta hittar ni här), och i mitten av 1960-talet levererades de första kommersiella högtryckspressarna.


Från vänster, Hans Nilsson, Ingemar Andreason, Jonas Hagvåg och Göran Wikingson

Avure har vuxit och är idag världsledande leverantör inom sina tre marknadsgrenar.

 • Isostatpressar med två varianter. En varm även kallad HIP (Hot Isostatic Presses) och en kall även kallad CIP (Cold Isostatic Presses).
 • Plåtformningspressar som formar tunnplåt, gärna med komplicerade former.
 • Matpressar, en specialvariant av CIP, som pastöriserar matvaror för längre hållbarhet.
I Västerås fokuserar man sin produktutveckling av isostatpressar och plåtformningspressar till tillverkande industri och i USA fokuserar man på matpressar med inriktning mot matproducenter med höga krav på hållbarhet utan att tillföra konserveringsmedel.

Klicka här för en utförlig rapport om besöket.


Call for abstracts


2015-06-23

The Scientific Committee welcomes the submission of original contributions on the euroMAINTENANCE 2016 Conference, to be held on 30 May – 1 June 2016 at Athens Ledra Hotel, Athens-Greece.

The abstracts should be written as text (.txt) and their length should be between 250-500 words, providing a concise overview of the topics to be covered and include objectives, results, conclusions and significance of your work. The names, affiliations and contact details of all authors should be included.

För mer information, klicka här.

Tf Ordförande Karl Orton, Kreolis.

Stor entusiasm i den nya styrelsen!


2015-05-20

Tisdagen den 12 maj sammanträdde den nyvalda styrelsen i riksorganisationen Svenskt Underhåll. Mötet var förlagt på Keolis i Stockholm och började med en intressant redogörelse för detta transportföretags verksamhet.

Den nyvalda styrelsens entusiasm inför uppgiften bådar gott för riksorganisationens framtida verksamhet. Den turbulens som uppstod i oktober/november i fjol är nu ett avslutat kapitel. Styrelsen ser nu framåt och räknar med att alla återigen får det förtroende och den respekt för föreningen som fanns innan. Detta avspeglas bl a att flera tidigare medlemmar nu återgår och att nya tillkommer.

Vid mötet valdes ett antal tillförordnade funktionärer, som ska verka fram till första styrelsemötet efter sommaren, då slutlig konstituering av styrelsen kommer att ske. Anledningen till att man valde denna handläggning var att de flesta i styrelsen var okända för varandra och man ansåg därför det mer seriöst att avvakta med konstitueringen till dess att man lärt känna varandra bättre. Styrelsen kommer att ha ett nytt möte den 28 maj.

Styrelsen genomförde följande val: Till tf ordförande valdes Karl Orton, Keolis, till tf sekreterare valdes Milos Hall Radojkovic, Fortum Värme och till tf kassör valdes Göran Wikingson, TXG Transportation.


Delar av den nya styrelsen för Svenskt Underhåll.

Fr v Jan Frånlund, Hedersordförande, Milos Hall Radojkovic, Fortum Värme, Henry Hansson, OKG, Ingemar Andréason, Karl Orton, Keolis, Mattias Forsberg, Midroc, Anders Edsand, Valmet Power, Patrik Sundström, Next Improvement, Christer Olsson, Colmaint och Göran Wikingson, TXG Transportation.

Saknas på bilden gör: Kim Berghäll, Urkraft, Uday Kumar, LTU, Leo Hagberg, OEE, Basim Al-Najjar, LNU och Olof Hellberg, Grafotek.


Telefonproblem


2015-05-06
Vårt kansli har för närvarande störningar i den fasta telefonförbindelsen. För att kontakta oss vänligen ring 031-223635, alt. 0708-223631. Jan Frånlund nås på telefon 0767-934256.Christer Olsson Styrelseledamot

Kort raport från EMAC


2014-12-22
Vid möte i Antwerpen i november 2014 beslöts att anpassa verksamheten till det ramverk som tagits fram av EFNMS och Global Forum. Detta innebär att vi nu kan fokusera på 8 distinkta områden för utvärdering av en underhållsverksamhet. Inom EFNMS har vi fem arbetande kommittéer, Säkerhet/miljö/hälsa, Underhåll inom ”Physical Asset Management, Training, Certification och EMAC. Ett utökat samarbete mellan arbetsgrupperna kommer då att krävas för att fastställa de olika behoven av nyckeltal, frågeställningar och värderingsgrunder för resp. område. Plattform för arbetet blir som vanligt de standarder som redan finns etablerade inom CEN, IEC och ISO där många kloka människor delar med sig av sina erfarenheter i form av riktlinjer och metoder. Många av kommittémedlemmarna är också direkt inblandade i standardiseringsarbete och metodutveckling i resp. område.

Vi fortsätter också på arbetet med uppdatering av vår och med SMRP (EFNMS motvsvarighet i USA) gemensamma produkt, GMARI (Global Maintenance and Reliability Indicators) som ger möjlighet att jämföra den amerikanska synen med vår europeiska standard(EN 15341) på nyckeltal för underhåll.

Ett nytt initiativ blir också att ta fram djupare förklaringar till termerna i standarden EN 13306, Maintenance Terminology, för att lättare kunna sprida och understödja förståelsen av denna grundläggande standard. Ett liknande arbete kommer också att starta för att komplettera förklaringarna i EN 15341 på samma sätt som nu finns för de ”harmoniserade" nyckeltalen i GMARI. Medlemmarna i gruppen kommer, förutom från Sverige, bl.a. Från Österrike, Danmark, Grekland, Portugal m.fl. Frågor om arbetet kan besvaras av de svenska medlemmarna Aditya Parida , Luleå Tekniska Högskola eller Christer Olsson, Colmaint.

Från WG 6 CEN, Nyckeltal för Underhållsverksamhet: Arbetet med uppdatering av standarden syftar till att bättre anpassa nyckeltalen till nya utmaningar, exempelvis nya standarden ”Maintenance within Physical Asset Management. Från Sverige deltar Christer Olsson, övriga medlemmar kommer bl.a. från Italien, Frankrike, Finland, Danmark och Norge. Avsikten är att kunna publicera uppdaterade standarden under 2015.

Christer Olsson
Styrelseledamot
Föreningen Svenskt Underhåll
Ingemar Andréason Styrelseledamot i SAMS AB

Validering


2014-12-22
Efter 2 års utveckling i ett Leonardo da Vinci projekt är nu ytterligare fler frågor färdiga för produktion i underhållsbranschens valideringssystem för tekniker. EU har finansierat 75 % av arbetet. Systemet heter ValidMaint och genom att gå in på www.validmaint.eu kan man läsa mer om systemet. Just nu är tio språk klara. Alla frågor är relaterade till masterfrågor på engelska. Detta innebär att alla som testar sig har jämförbar kompetensnivå.

  Just nu finns 47 ämnen i systemet fördelade på fem huvudgrupper
- generell arbetsrelaterat (mjuka värden)
- underhållsrelaterat
- mekanik
- fastighet
- elteknik och elektronik

En utökning planeras med ytterliga några områden, som är mer specifika till smalare yrkesområden bl.a. plåt, tåg, järnväg ...

Ingemar Andréason
Styrelseledamot i SAMS AB

Certifiering och validering


2014-12-20
Kommittén för verksamhets- och kompetensvalidering samt certifiering har lämnat en ny rapport.
Kompetens inom Underhåll


2014-12-20
Svenskt Underhåll bildade under hösten 2013 fyra grupper för att arbeta med det som efterfrågades av våra medlemmar. En av dessa grupper var Kompetens inom Underhåll, sammankallande är Anders Edsand.

Gruppen hade sitt första möte under dec 2013 och har sedan dess haft två möten ett på Högskolan i Skövde och ett hos Fortum i Stockholm. Idag består gruppen av 7 medlemmar, Anders Edsand [Valmet AB], Ingemar Andreasson, Ulf Sandberg [Högskolan i Skövde], Patrik Sundström [Next Improvement AB], Johan Bengtsson [GTC AB], Joakim Danielsson[GTC AB], Kent Jansson[Fortum AB].

Vi har valt att fokusera vårt arbete i delmoment så vårt första arbete som pågår nu är att lämna en ansökan om gemensam kursplan inom Underhållsteknik på nivån EQF5 och 6 till Myndigheten för Yrkeshögskolan. Arbetsgruppen tar fram kursplanen med mål för lärandet och de texter som skall bifogas i en ansökan. Kursplanen baseras på de standarder som finns inom underhåll.

Med detta arbete avser vi att vi får en bättre kvalitetssäkring av kursinnehållet och att det ges rätt grunder i alla utbildningar som innehåller underhållsteknik inom ett tiotal utbildningar inom yrkeshögskolan.

Anders Edsand
Valmet Power AB

Nytt material för nedladdning


2014-12-14

Nu finns presenationsmaterialet från Underhållsdagarna tillgängligt för er som deltog.


Physical Asset Management


2014-11-10
Ni vet väl att ni kan läsa nya numret av vår medlemstidning på nätet!!
Nya medlemmar


2014-11-10
Den här veckan hälsar vi 3 nya medlemmar välkomna. ABUS Kransystem AB, AstraZeneca AB och Björn Randén Consulting AB.Staffan Garås (t h), VD för DynaMate AB, tar över ordförandeskapet i Svenskt Underhåll efter Jan Frånlund.

Ny ordförande i Svenskt Underhåll


2014-05-31
Vid Riksorganisationen Svenskt Underhålls årsmöte den 21 maj på Taxinge slott valdes Staffan Garås, VD för DynaMate AB, till ny ordförande.
Han efterträder Jan Frånlund, som efter 30 år i ledande positioner i underhållsvärlden, träder tillbaka och valdes till hedersordförande.
Övriga ledamöter och suppleanter i den nya styrelsen:
Styrelseledamöter är Tord Svanqvist, VD PSIAM, Mikaela Malmrud, Underhållschef Forsmark Kraftgrupp AB, Jörgen Backersgård, VD Dekra, Henrik Olofsson, Underhållsdirektör Stora Enso, Erik Dahlen, Utvecklingschef Fortum, Per-Olof Larsson-Kråik, Senior Technical Advisor R&D, Trafikverket, Markus Petäjäniemi, Mining Director, LKAB, Måns Isacsson, Service Device Manager, SKF Nordic Region samt Hasse Johansson, Styrelseordförande Vinnova och DynaMate IS. Suppleanter är Conny Ohlson, Underhållschef Stockholm Vatten, Henric Mellbin, Chef Asset Management, Midroc Project, Kim Berghäll, Annoj Holding AB och Christer Olsson, Colmaint.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll genomför Årsmöte och Konferens


2014-03-01
Årsmötet och konferensen genomförs på Taxinge slott den 21.a maj. Ni har väl inte missat att anmäla er?
Anmälningsblankett och mer information hittar ni här.