Nyheter från Svenskt Underhåll

Till vårt Nyhetsarkiv
Underhållsmässan 2018


Allt pekar på att Underhållsmässan 2018, den 13-16 mars, blir den största på mycket länge. Utvecklingskurvan har pekat uppåt de senaste åren och inför mässan 2018 har vi ett väldigt bra bokningsläge, säger Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhållsmässan. Den kommer i hög grad att präglas av den nya digitala tekniken och säkerheten kring underhållsarbeten.

Underhållsmässan är norra Europas största branschöverskridande mötesplats med fokus på drift- och underhållsverksamhet. Fackmässan hade premiär 1984 och har sedan dess stadigt utvecklats till att vara en modern arena för den senaste tekniken samt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Läs mer om Underhållsmässan 2018.

Tillsammans med Svenskt Underhåll genomför Underhållsmässan en helt ny konferenssatsning under namnet Maintenance Summit. Här kommer två viktiga ämnen inom underhåll tas upp; Driftsäker Industriell Digitalisering och Underhållsmässig Upphandling. Målet är att kunna hjälpa svenska företag öka konkurrenskraften. Den nya konferensen ligger ännu mer i linje med våra fokusområden, menar Anna Jarnö. Läs mer om Maintenance Summit

Naturligtvis finns Svenskt Underhåll på plats under Underhållsmässan 2018. Du är välkommen till monter B02:42 för att få höra vad som sker inom Svenskt Underhåll och varför just ert företag bör vara medlem i föreningen. Vi bjuder på kaffe och svarar på frågor om underhåll, driftsäkerhet och Asset Management. Du kan även få reda på mer om hur vi arbetar med kompetensutveckling, validering, certifiering, standardisering, kommittéer och mycket annat.


Kommande aktiviteter 2018


Under 2018 händer det mycket spännande inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vi har många planerade aktiviteter på nationella nivå och fortsätter samarbetet med olika nationella och regionala aktörer så att våra medlemmar effektivare ska kunna erhålla och utbyta erfarenheter och kunskaper. Här är en sammanställning av de aktiviteter som är planerade för 2018:

 • Ytskydd 2018. 7-8 februari 2018 i Göteborg.
  I samarbete med Ytskyddsgruppen anordnar vi två konferensspår om ytskydd inom processindustrin och energisektorn.
 • Underhållsmässan 2018. 13-16 mars 2018 i Göteborg.
  Välkommen till monter B02:42 för att prata underhåll, driftsäkerhet och Asset Management med oss.
 • Maintenance Summit. 13-14 mars 2018 i Göteborg.
  I samarbete med Underhållsmässan 2018 ger vi två konferensdagar; Driftsäker Industriell Digitalisering och Underhållsmässig Upphandling.
 • Tentamen i Ledning av underhåll. 22 mars i Stockholm.
 • Tentamen för Specialister som underhållstekniker. 23 mars i Stockholm.
 • Underhållets Terminologi. 12 april i Solna.
  En workshop där vi går igenom standarden SS-EN 13306 - Terminologi. Här får du en genomgång av viktiga begrepp inom underhåll och driftsäkerhet.
 • Konferens och årsmöte. 12 juni i Solna.
  I samband med årsmötet kommer vi att genomföra en konferens kring något aktuellt ämne (program kommer) och dela ut certifikat.
 • Euromaintenance 2018. 24-27 september i Antwerpen.
  Är sedan starten 1972 den främsta europeiska kongressen inom underhåll och driftsäkerhet. Under 2018 står Belgiens underhållsförening, BEMAS, som värd.
 • Nyckeltal för underhåll. 11 oktober i Solna.
  En workshop där vi går igenom standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du en genomgång av olika nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.
 • Physical Asset Management. 25 oktober i Solna.
  En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt kunna öka värdet av de fysiska anläggningstillgångarna.
 • Underhållsdagarna 2018. 22-23 november på Lidingö.
  Återigen tar vi ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Läs mer om de planerade aktiviteterna här...

Mer information om och anmälan till dessa kommer att finnas under kommande aktiviteter.

Vi kommer dessutom löpande genomföra olika seminarier, temadagar, informationsträffar m.m., både på nationell och regional nivå. Naturligtvis kommer vi även fortsätta vårt internationella arbete inom EFNMS.

Se fram emot ett intressant och matnyttigt 2018 tillsammans med Svenskt Underhåll!


Vi söker testpiloter för Underhåll BAS


Projektet ”Underhåll Bas inom Svensk Industrivalidering”, med stöd av Skolverket, Teknikföretagen och IF Metall, har nu kommit fram till att de framtagna valideringsfrågorna inom underhåll ska testas. Kompetenskraven och frågorna är framtagna av en projektgrupp inom Svenskt Underhåll i samverkan med underhållstekniker från industrin, konsulter och yrkeslärare.

Vi söker nu underhållselektriker, underhållsmekaniker och automationselektriker som kan testa frågorna och ge sina synpunkter. Provet tar ca två timmar och sker via dator. Det består av en generell del med grundläggande underhållsteknik och en mer specifik del där man kan välja el/automation eller mekanik. En testledare kan antingen komma ut till företaget och lägga upp testet i företagets datorer eller så kan man åka till ett närbeläget Testcenter.

Vi genomför testet av valideringen under februari och mars. Underhåll Bas kommer sedan vara på marknaden under hösten.

Valideringssystemet kommer även att visas på mässan Underhåll 2018 på Svenska Mässan i Göteborg, den 13-16 mars. Det finns då möjlighet att testa systemet i Svenskt Underhålls monter B02:42.

>Kontakta kansliet; e-post: kansli@svuh.se, eller tel.: 08-664 09 25, för mer information.


Nationell skola för underhåll och driftsäkerhet


Göteborgs Tekniska Colleges gymnasieskola, GTG, har nu utnämnts till nationell skola med inriktning mot underhåll och driftsäkerhet med särskilt fokus på smart underhåll. Detta betyder att GTG har fått en kvalitetsstämpel för sin utbildning. De kommer genom detta dessutom kunna erbjuda undervisning för elever på andra gymnasieskolor.

- Många skolor runt om i landet har svårt att starta utbildningar inom underhåll och driftsäkerhet, trots att behovet av yrkesrollen är stor, säger projektledare Anna Cato Moe på Göteborgs Tekniska College, GTC. Skolorna saknar ofta modern utrustning, lärare med kompetens för digitalt underhållsarbete eller de viktiga kontakterna inom branschen.

Under perioden 2018 - 2023 ska tio branschskolor delta i försöksverksamheten att erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Genom den här satsningen får elever förbättrade möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till inträde och etablering på arbetsmarknaden.

- Som branschskola kan vi dela med oss av vår kompetens och vårt nätverk, så att fler ungdomar får en bra och gedigen yrkesutbildning samt fler företag får tillgång till den efterfrågade underhållskompetensen, fortsätter Anna Cato Moe.

I samband med Underhållsmässan 2018 kommer GTC, i samverkan med Svenskt Underhåll, Teknikföretagen och Skolverket, genomföra en informationsträff om den nya branschskolan, den 15 mars, kl. 10-14.

Är du intresserad av att delta? Läs mer här eller anmäl dig direkt via denna länk.

Har du ytterligare frågor, kontakta GTC:s projektledare Anna Cato Moe via e-post: anna.cato.moe@gtc.com, eller telefon: 031–760 34 36.


Nyhetsbrev januari: Framtidens kompetensutveckling


I årets första nyhetsbrev berättar vi om landets första nationella branschskola för underhåll och driftsäkerhet. Det är Göteborgs Tekniska College som har dragit igång en gymnasieskola inom området med fokus på smart underhåll. Vidare berättar vi hur Svenskt Underhåll arbetar med framtidens kompetensutveckling, ett tema som vi bland annat tar upp vid vår konferens den 12 juni. Avslutningsvis presenterar vi ett antal kommande aktiviteter.

Du hittar nyhetsbrevet här...