Nyheter från Svenskt Underhåll

Till vårt Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev juni


Här kommer vårt nyhetsbrev för juni där vi presenterar vår nya styrelse. Vi beskriver forskningsprogrammet "Smart underhåll av infrastruktur", där vi ingår som en stolt partner. Torsten pratar om det viktiga med ett långsiktigt tänkande inom industrin med ett prioriterat underhåll för ökad driftsäkerhet med högre lönsamhet och bättre miljö.

Du hittar nyhetsbrevet här...

Mia Ilkko,
Ordförande i Svenskt Underhåll

Tid för återhämtning


Sommaren är en bra tid för underhåll! Det gäller både anläggningar, processer och personal. Även återhämtning är en viktig del i detta arbete.

Jag blir gång på gång förbluffad över den enorma kraft och innovationsförmåga det finns inom föreningen och hos våra medlemmar. Det är med tillförsikt som jag ser fram emot en ljus framtid med många aktiviteter.

Nu är det äntligen dags för återhämtning i och med en välbehövlig semester. Ha en härlig sommar!


Nya medlemmar


Vi önskar våra nya medlemmar varmt välkomna till Riksorganisationen Svenskt Underhåll!

De senaste tillskotten är IKEA Industry, som blev medlem nr. 100, och vår nya styrelseledamot Marcus Gerger. Vi ser spänt fram mot framtiden med den fantastiska utveckling vi har. Stödet är stort i vår strävan efter en ökad förståelsen för underhållets betydelse och ju fler vi blir desto mer kan vi påverka.

Mer information om vära medlemmar hittar du här...

Från vänster till höger: Ingemar Andréason, Lars Jansson, Mia Ilkko, Joakim Danielsson, Maria Brus Lundell, Mattias Forsberg och Marcus Gerger.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll
presenterar ny styrelse!


Den 12 juni på vårt årsmöte valdes en ny styrelse in till Riksorganisationen Svenskt Underhåll.

Till ordförande valdes Mia Ilkko – Mia Ilkko Utveckling

Övriga styrelsemedlemmar är:

 • Maria Brus Lundell – Scania Industrial Maintenance AB
 • Joakim Danielsson – Göteborgs Tekniska College AB
 • Anders Edsand – Perstorp Oxo AB
 • Mattias Forsberg – Midroc Project Management AB
 • Lars Jansson – OKG AB
 • Uday Kumar – Luleå Tekniska Universitet
 • Johan Lundell – Nodd AB
 • Ingemar Andréason
 • Marcus Gerger

Vi hälsar alla varmt välkomna och ser fram emot ett bra samarbete.


Intervju om underhållsbristkostnader


Enligt en undersökning från Chalmers tekniska högskola kostar uteblivet underhåll svensk industri 177 miljarder varje år. Vilka är de missade möjligheterna? Lyssna på Torsten Ekström som är vd för Svenskt Underhåll.

Videon hittar du här...


Kommande aktiviteter 2018


Under 2018 händer det mycket spännande inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vi har många planerade aktiviteter på nationella nivå och fortsätter samarbetet med olika nationella och regionala aktörer så att våra medlemmar effektivare ska kunna erhålla och utbyta erfarenheter och kunskaper. Här är en sammanställning av kommande aktiviteter för 2018:

 • Underhållets Terminologi. 17 maj i Solna.
  En workshop där vi går igenom standarden SS-EN 13306 - Terminologi. Här får du en genomgång av viktiga begrepp inom underhåll och driftsäkerhet.
 • Konferens och årsmöte. 12 juni i Solna.
  I samband med årsmötet kommer vi att genomföra en konferens kring något aktuellt ämne (program kommer) och dela ut certifikat.
 • Euromaintenance 2018. 24-27 september i Antwerpen.
  Är sedan starten 1972 den främsta europeiska kongressen inom underhåll och driftsäkerhet. Under 2018 står Belgiens underhållsförening, BEMAS, som värd.
 • Nyckeltal för underhåll. 11 oktober i Solna.
  En workshop där vi går igenom standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du en genomgång av olika nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.
 • Physical Asset Management. 25 oktober i Solna.
  En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt kunna öka värdet av de fysiska anläggningstillgångarna.
 • Underhållsdagarna 2018. 22-23 november på Lidingö.
  Återigen tar vi ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Läs mer om de planerade aktiviteterna här...

Mer information om och anmälan till dessa kommer att finnas under kommande aktiviteter.

Vi kommer dessutom löpande genomföra olika seminarier, temadagar, informationsträffar m.m., både på nationell och regional nivå. Naturligtvis kommer vi även fortsätta vårt internationella arbete inom EFNMS.

Se fram emot ett intressant och matnyttigt 2018 tillsammans med Svenskt Underhåll!