Nyheter från Svenskt Underhåll

Till vårt Nyhetsarkiv
Samarbete för ökad underhållskompetens!


Vi inleder ett närmare samarbete med våra medlemmar som levererar underhållsutbildningar och sluter nu löpande avtal med dem. Gemensamt kommer vi att satsa stort på att öka underhållskompetensen inom svenskt näringsliv.

Vi är stolt och glad över att utbildningsleverantörerna i Sverige är engagerade och strävar mot samma mål som Svenskt Underhåll; att underhållsledare och underhållstekniker kan erhålla certifikat för att visa att de nått till en högre kompetensnivå.

Vårt fokus kommer vara på att gå igenom EFNMS kvalifikationskrav, standarder, regler och riktlinjer samt gällande lagar etc. för att utbildningsföretagens lärare kan underlätta för sina deltagare att lyckas tentamen.

Svenskt Underhåll har utvecklat och genomfört EFNMS tentamen för underhållsledare sedan 1993 och för underhållstekniker sedan 2005. Över 600 underhållsledare och ca 240 underhållstekniker är certifierade och alltfler genomför tentamen varje år.

Läs mer om certifieringen här…


Nyhetsbrev oktober


Den tekniska utvecklingen går allt snabbare! Det påverkar allt från produktion till ledarskap, organisation och kommunikation. Den nya tekniken förändrar också hur företag bedriver sitt underhåll.Underhållsdagarna tar ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet – från teori till praktik samt från operativ till strategisk nivå.

Läs nyhetsbrevet här


Underhållsdagarna 2018 - 22-23 november, Lidingö


Årets händelse i underhållsbranschen! Den tekniska utvecklingen går allt snabbare, vilket påverkar både produktion, lagerhållning, kommunikation och logistik. De nya teknikerna förändrar också hur företagen bedriver sitt underhåll. Underhållsdagarna tar ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet – från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå. I samarbete med tidningen Underhåll & Driftsäkerhet.


Kommande aktiviteter 2018


Under 2018 händer det mycket spännande inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vi har många planerade aktiviteter på nationella nivå och fortsätter samarbetet med olika nationella och regionala aktörer så att våra medlemmar effektivare ska kunna erhålla och utbyta erfarenheter och kunskaper. Här är en sammanställning av kommande aktiviteter för 2018:

11 oktober, Nyckeltal för underhåll

En workshop om standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken. Du får arbeta aktivt med nyckeltalen i form av olika övningsexempel för att på så sätt se kopplingen till den egna verksamheten.
Plats: Solna

25 oktober, Physical Asset Management

En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt öka värdet som de fysiska anläggningstillgångarna genererar. PAM, Physical Asset Management, ingår som en del i det strategiska arbetet med att skapa en grund för Asset Management.
Plats: Solna

22-23 november, Underhållsdagarna 2018

Återigen tar vi ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå. Vi kommer här ta upp aktuella ämnen inom området underhåll, driftsäkerhet och Asset Management. Framför allt ligger fokus på framtiden med föredrag om digitalisering, standardisering, kompetensutveckling etc.
Plats: Skogshem & Wijk, Lidingö