Nyheter från Svenskt Underhåll

Till vårt NyhetsarkivJimmy Öberg

Euro Maintenance Manager Award


Årets Underhållsledare 2018, Jimmy Öberg, teknisk chef på Kopparbergs Bryggeri är nominerad till utmärkelsen Euro Maintenance Manager Award. Detta pris delas ut i anslutning till kongressen EuroMaitenance 4.0 i Antwerpen, den 24-27 september. Inför detta event blev Jimmy intervjuad av en belgisk journalist och han fick då möjligheten att berätta hur företaget systematiskt har arbetat mot ett underhåll i världsklass.

Jimmy belyser vikten av ett bra ledarskap för att uppnå resultat. Han förklarar: "Tack vare företagets etablerade strategiska plan som följer konceptet World Class Manufacturing, accepterade jag uppgiften och jag hade en tydlig bild av hur jag vill styra verksamheten.”

”Med givna mål har vi utvecklat en underhållsstrategi som har omvandlats till praktiska arbetsmetoder och förbättringsaktiviteter med fokus på tillgängligheten i våra anläggningar.”, berättar Jimmy. Som en del av uppföljningen används nyckeltal som en viktig del för att visa på effekten och kommunicera resultat som en motivationsfaktor för operativa förbättringar.

"Under 2014 investerade vi i ett nytt underhållssystem. Syftet var att både minska antalet fel och samtidigt stödja processen för strategiskt underhåll för att uppnå de ökade tillgänglighetskraven i produktionen.”, säger Jimmy. Implementeringen av underhållssystemet gick enligt plan och samtidigt skapades en väldefinierad underhållsprocess, vilket även har underlättat införandet av systemet.

Idag är underhållsverksamheten baserad på de framtagna underhållsprocesserna och användningen av underhållssystemet är hög. ”För en underhållstekniker är över 80% av den rapporterade tiden registrerad i underhållssystemet.", fortsätter Jimmy.

Den största utmaningen var att skapa förståelse för användningen av systemet bland användarna. "Visa tydligt visionen och vart vi skall, förklara det nya systemets fördelar och hur personalen kan dra nytta av det. Det är viktigt att fråga vad du kan göra för dem för att göra det ännu bättre. Involvera personalen i underhållsprocessen, ge återkoppling och ha förtroende för dem. Jag har några eldsjälar inom organisationen som är fantastiska ambassadörer för vår strategi”, förklarar Jimmy.

Framgångarna återspeglades i resultaten. I den gamla situationen tillbringade en underhållstekniker ca 60% av sin tid på akuta reparationer. Tack vare den strategiska planen och en väldefinierad arbetsprocess utgör det avhjälpande underhållet numera endast till 20% av arbetstiden. ”Antalet akuta fel har minskat avsevärt, samtidigt som fokus har flyttats till förebyggande underhåll och utvecklingen av underhållsplaner sker långsiktigt.", avslutar Jimmy.

Svenskt Underhåll önskar Jimmy lycka till i tävlingen Euro Maintenance Manager Award!

Källa: Henriëtte van Norel, Van Norel Journalistiek & Communicatie


Nyhetsbrev Augusti


Här kommer vårt nyhetsbrev för augusti, vi tar upp ett viktigt ämne som handlar om att vi behöver utbilda fler underhållstekniker och hur viktigt rätt kompetens inom underhåll är. Torsten pratar om att underhållsmässig upphandling ger ökad driftsäkerhet.

Du hittar nyhetsbrevet här...


Svenskt Underhåll har fått ett EU-finansierat projekt - Erasmus+


Svenskt Underhåll har fått ett EU-finansierat projekt beviljat inom ramen för Erasmus+ ”Strategic Partnerships for vocational education and training”.

Syftet med projektet är att skapa en opartisk validerings- och certifieringsprocess med hög säkerhetsnivå som ska användas inom EFNMS, den europeiska organisationen inom underhåll.

Projektet är det första på världsmarknaden som ger en allmän bild och tydlig överblick över kompetensen inom underhåll. Det är således en unik möjlighet för svensk industri och ger ett bra stöd för att öka kompetensnivån ytterligare.

Målet är att ta fram kvalifikationer och skapa ett verktyg för validering och certifiering av personal inom underhåll på alla nivåer.

Verktyget kommer även att kunna användas för rekrytering av underhållspersonal samt för att effektivisera kompetensutvecklingen och ge ett bra stöd för ett livslångt lärande.

Resultatet från projektet är bland annat:

  • En gemensam internationell plattform för kvalificering, validering och certifiering av personal på alla nivåer inom underhåll med tydliga och mätbara lärandemål.
  • Detaljerade kvalifikationer som synliggör kraven på kompetens och underlättar en snabbare implementering.
  • System för kartläggning av individuella kompetenser i förhållande till de uppsatta kvalifikationerna.

När projektet är genomfört kommer alla EQF-nivåer, från nivå 3 till nivå 7, att samlas på en enhetlig europeisk plattform. Projektet kommer att löpa över totalt tre år och sex medlemsländer från EFNMS deltar.


Underhållsdagarna 2018 - 22-23 november, Lidingö


Årets händelse i underhållsbranschen! Den tekniska utvecklingen går allt snabbare, vilket påverkar både produktion, lagerhållning, kommunikation och logistik. De nya teknikerna förändrar också hur företagen bedriver sitt underhåll. Underhållsdagarna tar ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet – från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå. I samarbete med tidningen Underhåll & Driftsäkerhet.


Kommande aktiviteter 2018


Under 2018 händer det mycket spännande inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vi har många planerade aktiviteter på nationella nivå och fortsätter samarbetet med olika nationella och regionala aktörer så att våra medlemmar effektivare ska kunna erhålla och utbyta erfarenheter och kunskaper. Här är en sammanställning av kommande aktiviteter för 2018:

24-27 september, Euromaintenance 2018

Är sedan starten 1972 den främsta europeiska kongressen inom underhåll och driftsäkerhet. Under 2018 står BEMAS, Belgiens underhållsförening inom EFNMS, för värdskapet. Här knyter du internationella kontakter och får ta del av vad som händer inom underhåll på den internationella arenan.
Plats: Antwerpen

11 oktober, Nyckeltal för underhåll

En workshop om standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken. Du får arbeta aktivt med nyckeltalen i form av olika övningsexempel för att på så sätt se kopplingen till den egna verksamheten.
Plats: Solna

25 oktober, Physical Asset Management

En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt öka värdet som de fysiska anläggningstillgångarna genererar. PAM, Physical Asset Management, ingår som en del i det strategiska arbetet med att skapa en grund för Asset Management.
Plats: Solna

22-23 november, Underhållsdagarna 2018

Återigen tar vi ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå. Vi kommer här ta upp aktuella ämnen inom området underhåll, driftsäkerhet och Asset Management. Framför allt ligger fokus på framtiden med föredrag om digitalisering, standardisering, kompetensutveckling etc.
Plats: Skogshem & Wijk, Lidingö