Medlemskap

Svenskt Underhåll riktar sig i första hand till industrier, leverantörer av produkter och/eller tjänster, akademier, myndigheter och verk samt andra intresseorganisationer, men andra intressenter är givetvis även välkomna som medlemmar.

Som medlem i Svenskt Underhåll får du ett kostnadseffektivt utbyte, både på kort och lång sikt, som kan bidra till en positiv utveckling mot världsklass inom anläggningseffektivitet, driftsäkerhet, produktivitet, och kapitalvård.

Genom att vara medlem kan du vara med och aktivt påverkar hur den underhållstekniska utvecklingen ska kunna gynna er verksamhet och öka konkurrenskraften.

Underhåll har en stor inverkan på de fysiska tillgångarnas avkastning. Som medlem i Svenskt Underhåll får du stöd och hjälp när du behöver ta viktiga beslut på olika nivåer.

Varje år anordnas Underhållsdagarna och vartannat år genomförs Underhållsmässan i samverkan med Svenska Mässan. Dessutom arrangeras konferenser, seminarier, temadagar, workshops etc. jämnt fördelat över året.

Som medlem i Svenskt Underhåll får du möjlighet att:

 • Aktivt vara med och utveckla nya tankesätt, metoder och verktyg för ökad driftsäkerhet.
 • Ta del av aktuell forskning inom underhållsområdet och snabbt få kännedom om ny teknik.
 • Föreläsa på någon av våra olika konferenser eller seminarier.
 • Arbeta i någon av de kommittéer inom Svenskt Underhåll som har till uppgift att långsiktigt kunna utveckla underhållet i Sverige.
 • Vara med i något nationellt eller internationellt projekt.
 • Delta i standardiseringsarbete på antingen internationell eller nationell nivå.
 • Exponera er verksamhet på våra konferenser eller andra event.

Som medlem i Svenskt Underhåll får du dessutom tillgång till:

 • Sveriges största nätverk inom driftsäkerhet och underhåll för erfarenhetsutbyte.
 • Intern och extern expertis inom underhåll för att få hjälp med att effektivisera verksamheten.
 • Olika produkter och tjänster som är framtagna, utan vinstintresse, i samarbete med det Europeiska nätverket EFNMS
 • Underhållslitteratur och ett stort antal standarder inom underhåll till medlemspris.
 • Branschtidningen "U&D".

Du kan få stöd och hjälp:

 • Om du känner dig rådvill då det hettar till omkring dig i din roll i underhållsverksamheten.
 • För att undvika att upprepa alla misstag som andra redan funnit lösningar på.
 • Då du vill veta vilka konferenser, seminarier, temadagar och work shops du bör vara med på.
 • När du som produkt- och/eller tjänsteleverantör behöver veta vilka kunder du bör kontakta för marknadsföring och försäljning.

Var med och påverka!

Vill ni också medverka till ett mer konkurrenskraftigt Sverige där både industrier, akademier, leverantörer och samhället samverkar för att öka förutsättningarna för att kunna stå emot den globala konkurrensen?

Skicka då in en medlemsansökan till oss så kontaktar vi er inom kort.