Vad är Certifiering?

Certifiering är en process i vilken det fastställs om en person innehar specificerade krav på kompetens och som i så fall resulterar i utfärdandet av ett certifikat. Kompetens i sin tur är en påvisad förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter i enlighet med specificerade krav.

Certifieringsprocessen kan endast genomföras av en organisation som inte utbildat de personer som vill bli certifierade. En individ certifieras efter bevisad uppnådd krävd kompetens och färdighet avseende aktuella arbetsuppgifter

EFNMS har sedan 1991 certifierat underhållspersonal i Europa och bedriver för närvarande certifieringar av:

  • European Experts in Maintenance Management (Underhållsledning – strategisk nivå)
  • European Maintenance Technician Specialists (Specialist som underhållstekniker – operativ nivå)

Under 2019 planerar EFNMS att utöka detta med certifiering av

  • European Maintenance Supervisors and Engineers (Förmän och ingenjörer – taktisk nivå)