Styrelse

Riksorganisationen Svenskt Underhålls styrelse för verksamhetsåren 2016/2017:

  • Ordförande: Lars-Erik Djupenström, Mondi Group
  • Vice ordförande: Christer Olsson, Colmaint
  • Sekreterare: Torsten Ekström, Svenskt Underhåll (Adjungerad)
  • Kassör: Mattias Forsberg, Midroc Project Management
  • Ledamot: Anders Edsand, Valmet
  • Ledamot: Kim Berghäll, Annoj Holding
  • Ledamot: Uday Kumar, Luleå Tekniska Universitet
  • Ledamot: Thomas Olson, StoraEnso Consumer Board
  • Suppleant: Ingemar Andréason
  • Suppleant: Basim Al-Najjar, Linnéuniversitetet