Kommande Aktiviteter

Euromaintenance 2018

2018-09-24 - 2018-09-27

Är sedan starten 1972 den främsta europeiska kongressen inom underhåll och driftsäkerhet. Under 2018 står BEMAS, Belgiens underhållsförening inom EFNMS, för värdskapet. Här knyter du internationella kontakter och får ta del av vad som händer inom underhåll på den internationella arenan.

Mer information om kongressen hittar ni här
Tentamen för underhållsledare inför EFNMS certifiering

2018-10-04

Den svenska riksorganisationen Svenskt Underhåll inbjuder härmed till en skriftlig tentamen torsdagen den 4 oktober 2018, kl 09.00 – 18.45 i Stockholm. (Lokal meddelas dem som anmäler sig.)

Tillsammans med motsvarande riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt och europeiskt certifikat som expert inom ledning av underhåll

Mer information och anmälningsblankett hittar du här...
Tentamen för underhållstekniker inför EFNMS certifiering

2018-10-05

Den svenska riksorganisationen Svenskt Underhåll inbjuder härmed till en tentamen fredagen den 5 oktober 2018, kl 09.00 – 16.00 i Stockholm. (Lokal meddelas dem som anmäler sig.)

Tillsammans med motsvarande riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt och europeiskt certifikat som specialist som underhållstekniker.

Mer information och anmälningsblankett hittar du här...
Nyckeltal för underhåll

2018-10-11

En workshop om standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken. Du får arbeta aktivt med nyckeltalen i form av olika övningsexempel för att på så sätt se kopplingen till den egna verksamheten.

Mer information om denna Workshop hittar du här...

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
Physical Asset Management

2018-10-25

En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt öka värdet som de fysiska anläggningstillgångarna genererar. PAM, Physical Asset Management, ingår som en del i det strategiska arbetet med att skapa en grund för Asset Management.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
Underhållsdagarna 2018

2018-11-22 - 2018-11-23

Återigen tar vi ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå. Vi kommer här ta upp aktuella ämnen inom området underhåll, driftsäkerhet och Asset Management. Framför allt ligger fokus på framtiden med föredrag om digitalisering, standardisering, kompetensutveckling etc.

Program för underhållsdagarna hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.