Kommande Aktiviteter

2019-03-21 - 2019-03-23

Den svenska riksorganisationen Svenskt Underhåll inbjuder härmed till en skriftlig tentamen torsdagen den 21 mars 2019, kl 09.00 – 18.45 i Stockholm. (Lokal meddelas dem som anmäler sig.)

Tillsammans med andra riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt respektive europeiskt certifikat som expert i underhållsledning

Mer information och anmälningsblankett hittar du här...
2019-03-22 - 2019-03-24

Den svenska riksorganisationen Svenskt Underhåll inbjuder härmed till en tentamen fredagen den 22 mars 2019, kl 09.00 – 16.00 i Stockholm. (Lokal meddelas dem som anmäler sig.)

Tillsammans med andra riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt respektive europeiskt certifikat som specialist som underhållstekniker.

Mer information och anmälningsblankett hittar du här...
2019-04-10 - 2019-04-13

Workshop om de vanligaste begreppen som används inom underhåll och driftsäkerhet. Här får du en mycket tydlig inblick i standarden SS-EN 13306 - Terminologi där de viktigaste begreppen diskuteras flitigt i grupper.

Mer information om denna workshop hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-04-11 - 2019-04-14

Workshop om metoderna och stegen för att genomlysa sin underhållsprocess och samtidigt koppla nyckeltal till dessa. Här får du en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.

Mer information om denna workshop hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.


 2019-05-08 - 2019-05-09

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del bra sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten

Under 2019 finns vi närvarande på olika platser i Sverige i tillsammans med EURO EXPO IndustriMässor och vill gärna träffa er då. I samband med att ni besöker mässan får ni möjlighet att delta på föredraget vi ger i anslutning till denna - Lätt att göra underhåll rätt!

Mer information om föredraget hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-05-14

Nu har du som är certifierad underhållsledare eller underhållstekniker exklusiv möjlighet att fortbilda dig och bli inspirerad inom industriell digitalisering.

Projektet Smarta Fabriker är en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om den industriella digitaliseringen. I nära samarbete med 50 företag har 80 studerande från högskolan, yrkeshögskolan, yrkesvux och gymnasiet byggt en s.k. demonstrator av en Smart Fabrik.

I projektet har 12 ämnesområden definierats och i anslutning till demonstratorn finns det olika upplevelsebaserade workshops om varje område.

Mer information om föredraget hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-05-15

En möjlighet för medlemmarna att kunna påverka föreningens framtida arbete. I samband med årsmötet anordnas en förmiddagskonferens med ett studiebesök.

Kallelse till årsmötet och dagordning hittar ni här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.

Plats: Göteborg
2019-05-16

Konferens om de senaste teknikerna för att kontrollera tillståndet på kritiska komponenter i utrustningar samt hur mätresultaten bör tolkas och används på rätt sätt för att kunna prediktera kommande fel.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.


 2019-05-22 - 2019-05-23

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del bra sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten

Under 2019 finns vi närvarande på olika platser i Sverige i tillsammans med EURO EXPO IndustriMässor och vill gärna träffa er då. I samband med att ni besöker mässan får ni möjlighet att delta på föredraget vi ger i anslutning till denna - Lätt att göra underhåll rätt!

Mer information om föredraget hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-09-11 - 2019-09-12

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del bra sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten

Under 2019 finns vi närvarande på olika platser i Sverige i tillsammans med EURO EXPO IndustriMässor och vill gärna träffa er då. I samband med att ni besöker mässan får ni möjlighet att delta på föredraget vi ger i anslutning till denna - Lätt att göra underhåll rätt!

Mer information om föredraget hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-10-03 - 2019-10-04

Under två heldagar genomför vi konferenser, workshops och nätverksträffar samt arrangerar en jubileumsbankett för att fira att föreningen fyller 50 år.
2019-10-16 - 2019-10-17

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del bra sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten

Under 2019 finns vi närvarande på olika platser i Sverige i tillsammans med EURO EXPO IndustriMässor och vill gärna träffa er då. I samband med att ni besöker mässan får ni möjlighet att delta på föredraget vi ger i anslutning till denna - Lätt att göra underhåll rätt!

Mer information om föredraget hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-11-27 - 2019-11-28

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del bra sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten

Under 2019 finns vi närvarande på olika platser i Sverige i tillsammans med EURO EXPO IndustriMässor och vill gärna träffa er då. I samband med att ni besöker mässan får ni möjlighet att delta på föredraget vi ger i anslutning till denna - Lätt att göra underhåll rätt!

Mer information om föredraget hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.