Kommande Aktiviteter

2019-01-23 - 2019-01-24

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del bra sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten

Under 2019 finns vi närvarande på olika platser i Sverige i tillsammans med EURO EXPO IndustriMässor och vill gärna träffa er då. I samband med att ni besöker mässan får ni möjlighet att delta på föredraget vi ger i anslutning till denna - Lätt att göra underhåll rätt!

Mer information om föredraget hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-01-30 - 2019-01-31

Nordens största mötesplats för renovering, ytskydd och förstärkning av konstruktioner i betong och metall! Du får ta del av en enorm kunskapsbank gällande ytskydd och hur ditt företag kan spara stora belopp tack vare detta.

Mer information om Ytskyddsdagarna hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt på den här hemsidan.
2019-02-12

Workshop om vikten av att ha mycket strukturerade och tydliga underhållsprocesser. Vi kopplar ihop dem genom standarden SS-EN 17007. Du får även en god inblick i hur underhållsprocesserna tillämpas i praktiken.

Mer information om konferensen hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-02-13

Workshop om hur underhållsarbeten kan beredas och schemaläggas effektivare. Här får du arbeta med olika praktiska frågeställningar för att kunna skapa en bra arbetsmodell inom området.

Mer information om denna workshop hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-03-13

Seminariedag för ledare och tekniker inom underhåll som är certifierade enligt EFNMS krav. Du får ta del av olika goda exempel och vi genomför även studiebesök på ett företag med ett väl fungerande underhåll.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-03-14

Konferens om underhållsteknik och nya möjligheter att styra och mäta underhållsverksamheten. Fokus ligger på praktisk tillämpning av befintliga och nya metoder för att kunna öka effektiviteten inom underhållet.

Mer information om konferensen hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-03-21

Den svenska riksorganisationen Svenskt Underhåll inbjuder härmed till en skriftlig tentamen torsdagen den 21 mars 2019, kl 09.00 – 18.45 i Stockholm. (Lokal meddelas dem som anmäler sig.)

Tillsammans med andra riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt respektive europeiskt certifikat som expert i underhållsledning

Mer information och anmälningsblankett hittar du här...
2019-03-22

Den svenska riksorganisationen Svenskt Underhåll inbjuder härmed till en tentamen fredagen den 22 mars 2019, kl 09.00 – 16.00 i Stockholm. (Lokal meddelas dem som anmäler sig.)

Tillsammans med andra riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt respektive europeiskt certifikat som specialist som underhållstekniker.

Mer information och anmälningsblankett hittar du här...
2019-04-10

Workshop om de vanligaste begreppen som används inom underhåll och driftsäkerhet. Här får du en mycket tydlig inblick i standarden SS-EN 13306 - Terminologi där de viktigaste begreppen diskuteras flitigt i grupper.

Mer information om denna workshop hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-04-11

Workshop om metoderna och stegen för att genomlysa sin underhållsprocess och samtidigt koppla nyckeltal till dessa. Här får du en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.

Mer information om denna workshop hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.


 2019-05-08 - 2019-05-09

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del bra sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten

Under 2019 finns vi närvarande på olika platser i Sverige i tillsammans med EURO EXPO IndustriMässor och vill gärna träffa er då. I samband med att ni besöker mässan får ni möjlighet att delta på föredraget vi ger i anslutning till denna - Lätt att göra underhåll rätt!

Mer information om föredraget hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-05-16

Konferens om de senaste teknikerna för att kontrollera tillståndet på kritiska komponenter i utrustningar samt hur mätresultaten bör tolkas och används på rätt sätt för att kunna prediktera kommande fel.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.


 2019-05-22 - 2019-05-23

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del bra sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten

Under 2019 finns vi närvarande på olika platser i Sverige i tillsammans med EURO EXPO IndustriMässor och vill gärna träffa er då. I samband med att ni besöker mässan får ni möjlighet att delta på föredraget vi ger i anslutning till denna - Lätt att göra underhåll rätt!

Mer information om föredraget hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-09-11 - 2019-09-12

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del bra sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten

Under 2019 finns vi närvarande på olika platser i Sverige i tillsammans med EURO EXPO IndustriMässor och vill gärna träffa er då. I samband med att ni besöker mässan får ni möjlighet att delta på föredraget vi ger i anslutning till denna - Lätt att göra underhåll rätt!

Mer information om föredraget hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-10-03 - 2019-10-04

Under två heldagar genomför vi konferenser, workshops och nätverksträffar samt arrangerar en jubileumsbankett för att fira att föreningen fyller 50 år.
2019-10-16 - 2019-10-17

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del bra sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten

Under 2019 finns vi närvarande på olika platser i Sverige i tillsammans med EURO EXPO IndustriMässor och vill gärna träffa er då. I samband med att ni besöker mässan får ni möjlighet att delta på föredraget vi ger i anslutning till denna - Lätt att göra underhåll rätt!

Mer information om föredraget hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
2019-11-27 - 2019-11-28

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del bra sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten

Under 2019 finns vi närvarande på olika platser i Sverige i tillsammans med EURO EXPO IndustriMässor och vill gärna träffa er då. I samband med att ni besöker mässan får ni möjlighet att delta på föredraget vi ger i anslutning till denna - Lätt att göra underhåll rätt!

Mer information om föredraget hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.