Kommande Aktiviteter

Ytskyddsdagarna

2019-01-30 - 2019-01-31

Nordens största mötesplats för renovering, ytskydd och förstärkning av konstruktioner i betong och metall! Du får ta del av en enorm kunskapsbank gällande ytskydd och hur ditt företag kan spara stora belopp tack vare detta.

Mer information om Ytskyddsdagarna hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt på den här hemsidan.
Effektiva underhållsprocesser

2019-02-12

Konferens om vikten av att ha mycket strukturerade och tydliga underhållsprocesser. Vi kopplar ihop dem genom standarden SS-EN 17007. Du får även en god inblick i hur underhållsprocesserna tillämpas i praktiken.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
Beredning & schemaläggning

2019-02-13

Workshop om hur underhållsarbeten kan beredas och schemaläggas effektivare. Här får du arbeta med olika praktiska frågeställningar för att kunna skapa en bra arbetsmodell inom området.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
Seminariedag för certifierad underhållspersonal

2019-03-13

Seminariedag för ledare och tekniker inom underhåll som är certifierade enligt EFNMS krav. Du får ta del av olika goda exempel och vi genomför även studiebesök på ett företag med ett väl fungerande underhåll.
Underhållstekniskt Forum

2019-03-14

Konferens om underhållsteknik och nya möjligheter att styra och mäta underhållsverksamheten. Fokus ligger på praktisk tillämpning av befintliga och nya metoder för att kunna öka effektiviteten inom underhållet.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
Tentamen för underhållsledare

2019-03-21

Den svenska riksorganisationen Svenskt Underhåll inbjuder härmed till en skriftlig tentamen torsdagen den 21 mars 2019, kl 09.00 – 18.45 i Stockholm. (Lokal meddelas dem som anmäler sig.)

Tillsammans med andra riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt respektive europeiskt certifikat som expert i underhållsledning

Mer information och anmälningsblankett hittar du här...
Tentamen för underhållstekniker

2019-03-22

Den svenska riksorganisationen Svenskt Underhåll inbjuder härmed till en tentamen fredagen den 22 mars 2019, kl 09.00 – 16.00 i Stockholm. (Lokal meddelas dem som anmäler sig.)

Tillsammans med andra riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt respektive europeiskt certifikat som specialist som underhållstekniker.

Mer information och anmälningsblankett hittar du här...
Underhållets terminologi

2019-04-10

Workshop om de vanligaste begreppen som används inom underhåll och driftsäkerhet. Här får du en mycket tydlig inblick i standarden SS-EN 13306 - Terminologi där de viktigaste begreppen diskuteras flitigt i grupper.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
Nyckeltal för underhåll

2019-04-11

Workshop om metoderna och stegen för att genomlysa sin underhållsprocess och samtidigt koppla nyckeltal till dessa. Här får du en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
Prediktivt underhåll

2019-05-09

Konferens om de senaste teknikerna för att kontrollera tillståndet på kritiska komponenter i utrustningar samt hur mätresultaten bör tolkas och används på rätt sätt för att kunna prediktera kommande fel.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.


 50års jubileum!

2019-10-03 - 2019-10-04

Under två heldagar genomför vi konferenser, workshops och nätverksträffar samt arrangerar en jubileumsbankett för att fira att föreningen fyller 50 år.